25-08-2023

BCU – artykuł Dziennik Wschodni

24-08-2023

Utworzenie BCU w Lublinie

W Lublinie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie prac budowlanych w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie Aleje Racławickie 5.

21 sierpnia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w obecności m.in. Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Zastępcy Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Mariusza Banacha, Zdzisława Szweda – Lubelski Urząd Marszałkowski, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Ewy Dumkiewicz-Sprawki , Lubelskiej Kurator Oświaty Teresy Misiuk i Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji Grażyny Kubuj-Bełz wręczył symboliczny czek Prezesowi Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin Panu Kazimierzowi Widysiewiczowi, laureatowi Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)”, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej w dziedzinie prace budowlane (lider przedsięwzięcia).

Projekt będzie realizowany wspólnie z Partnerami – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie i Gmina Lublin.

Formuła BCU jest nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Centrum będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie prac budowlanych w zawodach: betoniarz – zbrojarz, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, murarz – tynkarz, technik budownictwa.

BCU to inwestycja, polegająca na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w Polsce. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. BCU będą łączyć szkoły, centra kształcenia zawodowego, uczelnie, przedstawicieli branż i przedsiębiorstw do współpracy w zakresie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki lokalnej i ogólnokrajowej. Tworzone będą przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.