24-01-2023

Fundacja „ Fundusz Odbudowy i Rozwoju Ukrainy”- medal dla Prezesa Kazimierza Widysiewicza