17-03-2019

Zapraszamy na konferencję !

18-05-2018

Konferencja w Nałęczowie „Inwestycje i eksploatacja – efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań środowiskowych i kierunki rozwoju” –24,25,26 maja 2018

Program godzinowy

25-03-2018

Konferencja „Inwestycje i eksploatacja – efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań środowiskowych i kierunki rozwoju” – maj 2018

Seminarium Nałęczów

25-03-2018

Festyn Edukacyjny – Pasje ludzi poztywnie zakręconych

15-03-2017

Konferencja – „Efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań prawnych i środowiskowych – kierunki rozwoju 2017 – 2020”


 
Sponsor konferencji: Formularz zgloszeniowy