23-05-2019

Program Konferencji Ekologia nie jest modą

Ekologia nie jest modą – jest szansą, jest czystą kalkulacją, jest koniecznością

Ekologia nie jest modą – jest szansą, jest czystą kalkulacją, jest koniecznością
pt. „Efektywność energetyczna, a CO². Segregujmy na serio – poprawa efektywności selek-tywnej zbiórki” 23 – 24 maja 2019


23 .05. 2019 r. od godz. 10.00 – Rejestracja uczestników
12.00 – 13.00 Obiad
13.00 – 13.15 Powitanie uczestników Konferencji i prowadzenie:
Pani Marta Smal-Chudzik Dyr. Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin,
Pan Janusz Bodziacki Dyr. Dep. Środowiska i Zasobów Naturalnych U M Województwa Lubelskiego,
Pan Jerzy Czajczyk – Prezes Zarzadu LSZN
Pan Kazimierz Widysiewicz – Prezes Zarządu PTM Lublin

Sesja problemowa „ Aspekty praktyczne wdrożenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

13.15 Rola Urzędu Gminy w poprawie efektywności selektywnej zbiórki odpadów, propozycje, kierunki zmian w
projekcie nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Pani Dyrektor Marta Smal-Chudzik
13.45 Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy Bychawa – Burmistrz Jan Urban
14.05 Logistyka selektywnej zbiórki odpadów w tym rola przewoźników – Dyr. Michał Sidorowicz – KOMA Lublin
14.20 Forum dyskusyjne (Urząd, Zarządcy, KOM-EKO. KOMA, SUEZ, EKOLAND i inni) :Problemy Zarządców w tym potrzeby infrastrukturalne Edukacja ekologiczna i przepływ informacji dla poprawy zbiórki odpadów komunalnych.
15.20 Czyste powietrze antidotum na SMOG – Pan Janusz Bodziacki Dyr. Dep. Środowiska i Zas. Naturalnych UM Woj. Lubelskiego
15.40 Polski Bank z misją Ochrony Środowiska – Pani Dyr. Justyna Pęk i Krzysztof Gałan BOŚ Bank
16.00 „Czyste powietrze” – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko – Pan dr. hab. Grzegorz Grzywaczewski WFOŚiGW
16.30 Remonty i modernizacje w zasobach mieszkaniowych, w tym RESURS dźwigów
Pan Jarosław Oswald – Dyrektor Firmy „WITTUR” oraz Pan Marek Wereski Prezes „ Inwestprojekt – Dźwig”
18.00 – Kolacja

24.05. 2019 r.
8.00 – Śniadanie

Sesja problemowa „Efektywność energetyczna, ciepło systemowe i OZE narzędziem poprawy jakości powietrza”.
9.00 Efektywność energetyczna i emisja CO2 – wpływ na opłaty za energię.
Pan Paweł Okapa Dyr. Elektrociepłowni „Lublin – Wrotków”
9.30 Zwyczaje mieszkańców w zakresie korzystania z ciepła systemowego.
Pani Teresa Stępniak-Romanek – LPEC Lublin S.A.
9.50 Elektromobilność – szanse i wyzwania
Pani Beata Jędrzejewska-Kozłowska Dyr. Biura Zarządzania Energią w Lublinie
10.05 Wsparcie doradcze dla sektora publicznego i mieszkaniowego w zakresie efektywności energetycznej OZE,
Pan Janusz Bodziacki Dyr. Dep. Środowiska i Zasobów Naturalnych UM Woj. Lubelskiego
10.25 Finansowanie przedsięwzięć środowiskowych w zasobach mieszkaniowych
Pan Andrzej Mazurkiewicz –Dyrektor PKO BP w Lublinie
10.55 Projektowanie, dobór i opłacalność instalacji OZE w Polsce.
Pan Radosław Szewczuk Prezes. GOLD-SUN w Zamościu
11.20 Aspekty przyłączeń do sieci energetycznej obiektów nowych i modernizowanych
Pan Andrzej Kuchciak – Dyrektor Naczelny PGE Dystrybucja Lublin
11.50 Prezentacja oferty Firmy ELDROBUD PPHU
Pan Jarosław Lizut – Dyrektor Handlowy ELDROBUD
12.15 „Białe ciepło na parterze” Pan Mirosław Bara – Prezes Firmy „BUDMIX”
12.30 Technologia nanokrzemianu w budownictwie
Pan Piotr Dańko – Prezes Firmy DAN-BUD w Lublinie
13.00 Podsumowanie i zakończenie (wręczenie Certyfikatów dla Zarządców Nieruchomości)
14.30 – Obiad

17-03-2019

Zapraszamy na konferencję !

18-05-2018

Konferencja w Nałęczowie „Inwestycje i eksploatacja – efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań środowiskowych i kierunki rozwoju” –24,25,26 maja 2018

Program godzinowy

25-03-2018

Konferencja „Inwestycje i eksploatacja – efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań środowiskowych i kierunki rozwoju” – maj 2018

Seminarium Nałęczów

25-03-2018

Festyn Edukacyjny – Pasje ludzi poztywnie zakręconych

15-03-2017

Konferencja – „Efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań prawnych i środowiskowych – kierunki rozwoju 2017 – 2020”


 
Sponsor konferencji: Formularz zgloszeniowy